Vrijwaringsclausule

GVT De Troon is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. GVT De Troon geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content op deze internetsite of delen daarvan kunnen inbreuk maken op intellectuele rechten.

GVT De Troon geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiŽren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend.

Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Valid HTML 4.01 Transitional   Valide CSS!