RTH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Voor volwassenen en kinderen met een handicap.


In samenwerking met    VAPH


De ondersteuning die iemand met een handicap nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben geen ondersteuning nodig, anderen net heel veel.
De grootste groep zit hier tussenin. Zij worden al vaak geholpen door familie, vrienden of buren, maar hebben af en toe nood aan extra ondersteuning. Vaak gaat het om handicapspecifieke ondersteuning. Dit is hulp die geboden wordt door begeleiding van de Troon.
Met beperkte hulp kunnen mensen vaak veel zelfstandiger leven. Bovendien zorgt deze ondersteuning ervoor dat mantelzorgers, zoals familie en vrienden, even minder belast worden. Daarom bestaat er nu Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in de Troon in twee vormen: begeleiding en dagopvang. Beide vormen kunnen gecombineerd worden.
Voor vragen ivm opvang of verblijf, kunnen we helpen zoeken naar oplossingen.

Begeleiding
Wat?
Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider.
Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan bij jou thuis of bij ons op de Troon.
Waarover gaan de gesprekken?
De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan.

Enkele voorbeelden:
- de organisatie van je huishouden
- je budget
- je administratie
- je werksituatie
- leren zelfstandig wonen
- relaties
- de opvoeding van je kinderen

Begeleiding is er ook voor kinderen.
Bij kinderen is de begeleiding vooral gericht op aanvaarding van de handicap, leren omgaan met de handicap en hun toekomst.
De ouders worden er ook bij betrokken.
Zij krijgen dan psychosociale en opvoedingsondersteuning.
Praktisch?
Bij het begin van een begeleiding is er vaak nood aan een intensieve ondersteuning.
Daarom kan je tot 48 begeleidingen krijgen gedurende de eerste twee jaren samen.
Daarna kan je maximaal 12 begeleidingen per jaar krijgen.
Een gesprek kost in 2013 maximaal 5 euro.

Dagopvang
Wat?
Bij dagopvang zorgt de Troon voor een zinvolle dagbesteding.
Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining.
Praktisch?
Je kan van de dagopvang gebruikmaken tijdens de week. Je kan ook halve dagen komen. Je kan per jaar maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen naar de Troon.
Een hele dag kost in 2013 maximaal 9,50 euro.

Voor wie is er Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning.

Er zijn wel enkele voorwaarden:
- Je bent jonger dan 65 jaar.
- Je verblijft in BelgiŽ.
- Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.
- Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening.
- Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget

Wat willen we bereiken?
We willen ondersteuning bieden aan een persoon met een handicap, zijn eigen netwerk en/of zijn professioneel netwerk door snelle en gerichte interventies.
De dienst rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
De Troon biedt verschillende vormen aan: mobiele of ambulante begeleiding en dagbesteding.
Wij bieden hulp in de regio Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Herentals en Olen.

Met al je vragen i.v.m. rechtstreeks toegankelijke hulp voor volwassenen en kinderen met een handicap, kun je steeds terecht in de Troon.

Contactpersoon:
Hilde Hermans
CoŲrdinator
Tel: 014 21 93 72

De Troon
Sassenhout 43
2290 Vorselaar

Tel: 014 21 93 72
E-mail: gvt.de.troon@fracarita.org  of   detroon.dagbesteding@fracarita.org

>>Download hier de folder over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in PDF formaat<<

De Troon maakt deel uit van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent.
De Troon wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.Omdat tijdige interventies de draagkracht van de persoon
met een handicap en zijn netwerk kunnen vergroten.

 

Valid HTML 4.01 Transitional   Valide CSS!